MKB-Nederland wil meer geld voor preventie criminaliteit

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland maakt zich zorgen over bezuinigingen op projecten die zijn gericht op het voorkomen van criminaliteit.

De organisatie roept de Tweede Kamer in een brief op bezuinigingen op preventieprojecten terug te draaien en een vast percentage van de begroting van Veiligheid en Justitie voor preventieprojecten te reserveren.

"Bij minister Ard van der Steur wil maar niet doordringen dat preventie minstens zo belangrijk is als repressie. Ondernemers hebben behoefte aan objectieve informatie op maat waardoor zij maatregelen nemen die ze anders niet zouden nemen om hun beveiliging te versterken."

Volgens MKB-Nederland dreigen volgend jaar regelingen zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) extra te worden gekort of in het geheel weg te vallen. MKB-Nederland noemt dit onbegrijpelijk.

Breder

"Het KVO is breder dan alleen winkelcriminaliteit. Het is een preventieprogramma voor het totale midden- en kleinbedrijf: transport, industrie, bouw, horeca etcetera."

Met het keurmerk worden 330 projecten begeleid voor een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro van het Rijk. Daar zouden ruim zestienduizend individuele bedrijven en filialen van profiteren. Volgend jaar gaat de bijdrage vanuit het Rijk naar 818.000 euro. En in de jaren daarna wordt het budget verder afgebouwd tot 0 euro in 2020.

Lokale investeringen

Volgens MKB-Nederland staan er ongeveer 10 miljoen euro aan lokale investeringen tegenover. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen van graffiti, het verbeteren van de verlichting, het trainen van medewerkers en het verbeteren van hang- en sluitwerk.

"Deze lokale investeringen in een veiliger Nederland dreigen weg te vallen, nu Veiligheid en Justitie opnieuw de regeling wil wegbezuinigen."

Lees meer over:

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie