Het micro- en kleinbedrijf  heeft vaker succes bij het aantrekken van financiering.

64 procent van het microbedrijf en 73 procent van het kleinbedrijf krijgt zijn aanvraag volledig toegewezen. Bij de vorige meting was dit nog 57 procent, zo blijkt maandag uit de halfjaarlijkse financieringsmonitor van onderzoeksbureau Panteia. Voor het eerst is ook gekeken naar het microbedrijf, dat maximaal negen medewerkers telt.

Ook zijn ondernemers positiever over het aantrekken van financiering in de toekomst.

Bijna een kwart (23 procent) denkt het komende jaar financiering nodig te hebben, ongeveer evenveel als bij eerdere metingen. Ondernemers verwachten vooral geld nodig te hebben voor investeringen in huisvesting en bedrijfsmiddelen, groei en overnames en voor werkkapitaal.

Het mkb denkt het komende jaar 15,5 miljard euro aan financiering nodig te hebben. Daar zal naar verwachting zo’n 80 procent van worden toegekend.

Snelgroeiende ondernemingen

Vooral snelgroeiende ondernemingen en bedrijven die het afgelopen jaar winst hebben gemaakt, zoeken relatief vaak externe financiering. Steeds meer bedrijven kijken daarbij ook naar alternatieve financieringsmethoden zoals leasing en crowdfunding.

Ondernemers weten bovendien vaker de weg te vinden naar financieringsregelingen van het ministerie van Economische Zaken, zoals de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).

"Het aantrekken van financiering leidt ook tot het aannemen van nieuwe werknemers en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Meer financiering is daarmee een belangrijke katalysator voor groei en vernieuwing", zegt minister Henk Kamp van Economische Zaken.