NUzakelijk vraagt wekelijks een ondernemer die onderdeel van het nieuws is, wat dat nieuws voor hem of haar in de praktijk betekent.

Deze week spreken we Aris de Groot, oprichter van de duurzame onderneming Ecovat, over Mission Innovation. Nederland werd deze week toegelaten tot de groep van landen die, met financiële steun van filantroop Bill Gates, de komende vijf jaar de eigen investeringen in innovatie op het gebied van duurzame energie wil verdubbelen.

Door te zoeken naar nieuwe snufjes op energiegebied willen de landen de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs proberen na te komen.

Wat doet uw bedrijf precies?

"Ecovat maakt opslagvaten voor zogenoemde thermische energie (warmte). Daarmee kunnen we het energieoverschot dat ontstaat in de zomer overhevelen naar de winter. Neem windmolens op zee. Deze wekken soms meer stroom op dan we nodig hebben, en soms minder. Tot nu toe konden we de overproductie niet opslaan. Zo werd er vorig jaar in Duitsland een waarde van 250 miljoen euro aan duurzame energie 'weggegooid'. Door de energie op te slaan in speciale vaten, kunnen we ervoor zorgen dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten en dat duurzame energie beter wordt benut."

Wat vindt u van de ambitie van Nederland om meer te gaan investeren in duurzame energie?

"Ik vind dat we hiermee een goede richting op gaan. Uiteindelijk wil je innovatie in groene energie stimuleren, omdat dat bijdraagt aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en een alternatief biedt voor de eindigende voorraad fossiele brandstoffen. Door te investeren, kan de overheid helpen met het afdekken van de risico's die nu nog gepaard gaan met investeringen in duurzame energie. Dit is een kapitaalintensieve markt: er is veel geld nodig om innovaties zoals die van Ecovat toe te passen in de praktijk.

We willen dit jaar bijvoorbeeld de eerste grote demoversie van ons product realiseren bij zorginstelling Het Dorp in Arnhem. Deze instelling voor gehandicapten moet 100 procent duurzame energie gaan gebruiken. Behalve het bouwen van een opslagmogelijkheid op locatie, moet ook de infrastructuur geschikt worden gemaakt om de energie daadwerkelijk bij de gebruiker te krijgen. Bestaande voorzieningen zijn hier maar deels geschikt voor. Onze oplossing is daarom nu nog te duur voor de consument. Er zijn coöperaties nodig die samenwerken om onze toepassing in de praktijk te brengen. De techniek is er al, nu nog het Marshallplan om onze stroom echt groen te maken."

Dat klinkt alsof er nog veel werk aan de winkel is. Wordt er naar uw menig voldoende gedaan door de overheid om duurzame energie werkelijkheid te maken?

"Er is veel werk te doen, maar we zijn ook al heel dicht bij een meer duurzame samenleving. Door innovatie aan te jagen, worden sneller nieuwe markten als deze aangeboord. Ik ken het argument dat Nederland achterloopt op het gebied van duurzame energie, maar ik ben ook enthousiast over wat er de afgelopen jaren is ondernomen. De transitie naar groene energie wordt steeds actueler en ook bij de overheid is daar meer aandacht voor. Niet alleen de technieken zijn er, maar bijvoorbeeld ook de project- en studiegroepen die onderzoeken of innovatie haalbaar is bestaan al. De Mission Innovation-club zal de samenwerking tussen alle instanties hopelijk verder stimuleren."

Wat is er nodig om uw leven als ondernemer op het gebied van duurzame energie makkelijker te maken?

"Er zijn natuurlijk nog genoeg zaken die mijn werk makkelijker kunnen maken. Om een voorbeeld te noemen: een gelijk speelveld op het gebied van energiebelasting. Op dit moment betalen we belasting over het afnemen van energie, dus op het moment dat we het uit de vaten tappen, en een belasting op het afleveren van de energie op locatie bij de consument. Een dubbele heffing op een dergelijk kort traject is naar mijn menig oneerlijk.

In het grotere verhaal willen we uiteindelijk toe naar een systeem waarin de vervuiler betaalt. Consumenten worden nu nog belast op de hoeveelheid energie die ze verbruiken. Uiteindelijk moeten degenen die kiezen voor groene energie daarvoor worden beloond met lagere kosten dan voor de mensen die vervuilende energie gebruiken."