Provincies hebben afgesproken het aantal vierkante meters winkeloppervlakte fors te verlagen om de overcapaciteit in de markt terug te brengen. Plannen die de leegstand vergroten, worden geblokkeerd.

Verder moeten nieuwe winkels zich vestigen in binnensteden en niet aan de rand van steden. Provincies hebben met het ministerie van Economische Zaken hier afspraken over gemaakt in twaalf zogeheten retaildeals.

De provinciale overheden zijn van plan om gemeenten te ondersteunen bij het wegwerken van de overcapaciteit en willen gaan zorgen voor afstemming tussen gemeenten onderling.

Er is op dit moment in Nederland 30,8 miljoen vierkante meter winkeloppervlak en daarvan staat ongeveer 10 procent leeg.

Gemeentegrens 

Sander de Rouwe, gedeputeerde in Friesland treedt op als woordvoerder van de twaalf provincies. Hij zegt in een verklaring dat er soms een lokaal plan zal moeten sneuvelen om een rem te zetten op de komst van nieuwe winkelpanden.

Er worden ook afspraken gemaakt met gemeenten om de detailhandel een steuntje in de rug te geven. Inmiddels zijn er 84 overeenkomsten gesloten, waarbij 119 gemeenten zijn betrokken. 

"Consumenten stoppen echter niet bij een gemeentegrens", aldus het ministerie van Economische Zaken. "Ontwikkelingen in de ene gemeente hebben effect op naastgelegen gebieden. Daarom is regionale afstemming en samenwerking belangrijk."