Onder melkveehouderijen laten relatief meer kleine bedrijven dan grote ondernemingen hun melkkoeien grazen.

Naarmate een bedrijf meer melkkoeien houdt, staan koeien vaker het hele jaar op stal, blijkt dinsdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Bij bedrijven met tachtig tot honderd melkkoeien laat 77 procent van de boeren weidegang toe. Van de bedrijven met minstens 160 koeien, laat 39 procent alle koeien grazen. Een op de de tien in deze categorie laat alleen een deel van de dieren naar buiten gaan.

"Bij toenemende bedrijfsgrootte is weidegang lastiger in te passen in de bedrijfsvoering", aldus het CBS.

Veenweide

Verder blijken koeien in typische veenweidegebieden, zoals in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, vaker te grazen. "Bedrijven in deze gebieden zijn doorgaans klein en hebben naar verhouding meer grasland beschikbaar voor beweiding", verklaart het statistiekbureau.

In andere delen van Nederland hebben bedrijven relatief gezien meer koeien. Dit soort ondernemingen telen vaker snijmaïs en voeren dat aan de dieren.

Minder grazen

Het percentage bedrijven dat melkkoeien laat grazen, is tussen april 2014 en april 2015 afgenomen. In het voorjaar van 2014 gold het nog voor 78 van de bedrijven. Een jaar later ging het nog om 76 procent.

Hoewel in diezelfde periode het aantal melkkoeien met 50.000 toenam, daalde het aantal koeien in de wei in dezelfde periode met ruim 30.000.

Het percentage van de koeien dat een deel van het jaar naar buiten gaat, zakte van 69 procent in 2014 naar 65 procent vorig jaar. Tien jaar geleden liep zelfs nog 80 procent van de melkkoeien een deel van het jaar in de wei.