Bedrijven in het mkb zijn de dupe van de huidige regelgeving rond de vennootschapsbelasting. De belasting wordt momenteel door de Nederlandse overheid bepaald, maar zou eigenlijk op Europees niveau geregeld moeten worden.

Dat vindt hoogleraar belastingrecht Jan van der Geld van Tilburg University. Hij pleitte afgelopen vrijdag in zijn afscheidsrede voor het vervangen van de Nederlandse vennootschapsbelasting door een Europese vennootschapsbelasting.

"De kern is simpel: ik doe een beroep op het subsidiariteitsbeginsel", legt Van der Geld uit aan NU.nl. "Dat zegt dat je bevoegdheden moet leggen op het niveau waar ze thuishoren. Voor multinationals is dat het Europese niveau en niet het nationale. Zij profiteren van de huidige situatie, terwijl ze legaal gebruikmaken van de regels."

Kleine bedrijven zijn daarvan de dupe, stelt Van der Geld. "Belastingen moeten toch worden betaald. Als multinationals minder betalen, draaien anderen ervoor op: loontrekkers en mkb'ers. Dat moet je proberen te voorkomen."

Misverstanden

Van der Geld wil bij zijn pleidooi voor een Europese vennootschapsbelasting graag twee misverstanden uit de weg ruimen. "Het eerste is dat de opbrengst in Brussel zou blijven. Dat is niet zo, want je kunt het terugsluizen."

Het tweede is dat je eenheidsworst zou krijgen door de effectieve belastingdruk voor alle lidstaten gelijk te trekken. "Ik pleit voor verschillende effectieve tarieven, die niet per se samenvallen met grenzen. Je zou dus in Groningen een ander tarief kunnen hanteren dan in de Randstad op basis van objectieve indicatoren."

Een voorwaarde daarbij zou voor Van der Geld wel zijn dat er een volwaardig Europees bestuur komt. "Een echte bestuurslaag ontbreekt momenteel, er is geen echte Europese regering die je naar huis kunt sturen."

Tendens

Of zijn plannen realistisch zijn, weet Van der Geld niet. "Politiek gezien is het natuurlijk not done om te zeggen dat je het hiermee eens bent. Dat zou politieke zelfmoord zijn. De tendens op dit moment is minder Europa in plaats van meer. Mijn zorg is echter niet de politieke haalbaarheid. Ik kijk als wetenschapper naar wat logisch is."

Hoe andere EU-lidstaten zouden reageren op zijn voorstel, kan de emeritus hoogleraar wel raden. "Ik denk dat grotere landen, zoals Frankrijk, Italië en Duitsland, welwillender zouden zijn dan kleine landen. Kleine landen zijn kritischer, want een Europese vennootschapsbelasting gaat waarschijnlijk meer lijken op hoe het nu in de grote landen is."