FME roept op tot een rem op de instroom bij financieel-administratieve mbo-studies. Volgens de belangenorganisatie schrijven zich te weinig scholieren in voor technische mbo-studies.

Een numerus fixus moet scholieren bewegen wel voor een technische opleiding te kiezen, zo betoogt Ab van der Touw, bestuurslid van FME, in gesprek met het Financieele Dagblad.

Het aantal scholieren dat kiest voor een financieel-administratieve studie neemt nog toe, terwijl de baankansen in deze sector juist afnemen door onder andere automatisering.

Doelstellingen die zijn afgesproken met het kabinet worden niet gehaald. De zakenkrant haalt aan dat het aantal studenten dat voor een technische studie kiest, blijft steken op 20 procent.

Baankansen 

Het aantal scholieren dat kiest voor een financieel-administratieve studie neemt nog toe, terwijl de baankansen in deze sector juist afnemen door onder andere automatisering. Een numerus fixus moet scholieren bewegen juist wel een technische opleiding te kiezen.

Volgens Van der Touw ontbreekt het aan daadkracht bij het mbo-onderwijs om de scholieren en hun ouders goed voor te lichten over deze ontwikkeling.

Tegenover het FD verklaart Ton Heerts, voorzitter van de mbo-raad, dat hij zich ook zorgen maakt over de ontwikkeling, maar dat het beperken van het aantal plaatsen geen oplossing is.