De huurprijzen van winkelpanden in Amsterdam zijn dit jaar grotendeels gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Bij bijna 66 procent van de onderzochte winkelgebieden bleven de prijzen hetzelfde.

Dat blijkt uit het Rapport Winkelhuren Amsterdam 2016, dat vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff in opdracht van de Gemeente Amsterdam uitvoerde.

In totaal werden in 128 winkelgebieden de huurprijzen voor winkels en daghoreca gemeten. In elf gebieden werd een daling van de huurprijs geconstateerd, in 33 gebieden een stijging. In de overige 84 gebieden bleef de huur gelijk. In 2015 was er nog sprake van 23 stijgers en 12 dalers.

Het is de elfde keer dat het jaarlijkse onderzoek is uitgevoerd. Ontwikkelingen over de afgelopen elf jaar laten zien dat de huren voor commercieel onroerend goed in de stadsdelen Centrum, Oost en West het hardst zijn gestegen.

Kalverstraat

Het duurste huurgebied van Amsterdam is de Kalverstraat. Huurprijzen kunnen daar oplopen tot 3.000 euro per vierkante meter per jaar, een stijging van 100 euro ten opzichte van vorig jaar.

De laagste huur wordt betaald in het woon- en bouwcentrum op bedrijventerrein Westpoort, in stadsdeel Nieuw-West. De huren zijn daar niet hoger dan 95 euro per vierkante meter per jaar.

De huurprijzen zijn een reflectie van de populariteit van een winkelstraat onder consumenten én winkeliers, meldt het rapport. Normaliter zijn de huren het hoogst in straten waar het aantal passanten het hoogst is, maar het komt ook voor dat een winkelketen zich graag vestigt in een gebied waarvan de uitstraling past bij het imago van de winkel.

Ook dat kan tot een hogere huurprijs leiden, zoals bijvoorbeeld het geval is in winkelgebied De 9 straatjes . De jaarprijs per vierkante meter is daar maximaal 1.200 euro.