Het aandeel van bedrijven in het nationaal inkomen is in de periode van 2012  tot 2015 voortdurend geslonken. Het aandeel van huishoudens nam juist toe.

Tot 2012 was de trend andersom, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS laat financiële instellingen in de vergelijking buiten beschouwing.

De netto-inkomsten van Nederlandse bedrijven namen zowel relatief als absoluut af. Hoewel de binnenlandse winst na 2012 sneller toenam dan in de jaren daarvoor, daalden de winsten uit het buitenland. 

Het CBS benadrukt dat de olieprijs een belangrijke rol speelt bij de afnemende inkomsten van bedrijven. Die is sinds medio 2014 sterk gedaald. Dat zorgt onder meer voor schommelende buitenlandse winsten bij enkele grote Nederlandse multinationals.

Daarnaast keren bedrijven weer meer dividend uit aan aandeelhouders, waardoor onder de streep uiteindelijk minder geld overblijft.

In totaal bedroeg het nationaal beschikbaar inkomen, het bedrag dat vrij is om uit te geven, te investeren of te sparen, van huishoudens en bedrijven vorig jaar krap 505 miljard euro.