Op Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend. 

NU.nl zet de belangrijkste maatregelen voor ondernemers op een rij. 

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt in stappen verlengd. Het voorstel is om in 2018 de eerste schijf van 20 procent te verlengen met 50.000 euro tot 250.000 euro. Deze wordt dan in 2020 verder verlengd tot 300.000 euro en in 2021 tot 350.000 euro.

Het kabinet wil zich inzetten voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven. Zo komt er vanaf 2017 extra budget voor onderzoek en ontwikkeling via de WBSO beschikbaar. Volgend jaar gaat het om 33 miljoen euro extra aan financiële steun voor onderzoek en ontwikkeling. Het totaal komt hiermee op 1,2 miljard euro. 

Het doorgroeien van een startend bedrijf tot een zogenoemde scale-up krijgt bijzondere aandacht. Per 2017 komt 27 miljoen euro beschikbaar voor een meer gunstige gebruikelijkloonregeling voor innovatieve bedrijven. Hierdoor houden eigenaren meer geld over om in de onderneming te investeren.

Daarnaast maakt het kabinet 23 miljoen euro vrij voor een regeling om samen met private investeerders te investeren in startups en het mkb.

In 2017 wordt de kabinetsdoelstelling om de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals met 2,5 miljard euro te verminderen gerealiseerd. Het kabinet wil inzetten op wet- en regelgeving die ruimte geeft aan innovatie en duurzame groei.

Met ingang van volgend jaar wordt het nieuwe stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij ingevoerd. Hierdoor zal de Nederlandse veestapel moeten inkrimpen. 

Het Belastingplan bevat een wetsvoostel dat het voor ondernemers makkelijker moet maken om op een fiscaal aantrekkelijke manier afscheid te nemen van het pensioen in eigen beheer. De pensioenregeling voor directeur-grootaandeelhouders is nu te complex en vergt veel administratie. Ook zorgt de zogenoemde dividendklem ervoor dat geld in het eigen bedrijf blijft vastzitten.