De voedingsbodem voor onderzoek en innovatie is in Nederland de afgelopen kabinetsperiode schraal geworden en beschadigt daarmee de economie.

Daarvoor waarschuwen de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer en voorzitter van universiteitskoepel VSNU Karl Dittrich in gesprek met NU.nl. 

"We hebben meer geld nodig om ons land op peil te houden met nieuwe technologie, nieuw onderzoek en de mogelijkheden voor universiteiten om fundamenteel onderzoek te doen. Het is nu allemaal een beetje schraal. Daarmee beschadigen we onze economie", zegt De Boer.

VNO-NCW dringt er daarom samen met VSNU bij de politiek op aan jaarlijks 1 miljard euro vrij te maken voor onderzoek en innovatie. Ook omdat het budget hiervoor in een volgende kabinetsperiode met 500 miljoen euro dreigt te dalen. Bij bedrijven kan dan door maatregelen 2 miljard euro extra vrijkomen, zo staat in een donderdag gepubliceerde investeringsagenda.

Klappen

"Het kabinet Rutte II heeft tot ons verdriet onvoldoende geïnvesteerd in innovatie en onderzoek, datgene waarvan wij denken dat het ons land verder helpt. Er zijn behoorlijke klappen gevallen. In die zin lijkt het alsof we een paar jaar stilstand hebben gehad in plaats van vooruitgang", zegt Dittrich.

De oproep krijgt vanuit de politiek sten van D66. "Onze banen zijn afhankelijk van de kracht van onze bedrijven en hun vermogen om steeds weer te vernieuwen, te innoveren en de wereld te veroveren. Dit raakt de kern van onze economie", zegt Kamerlid Kees Verhoeven. Hij wil dat de mogelijke bezuiniging bovenaan de agenda van een volgend kabinet komen.

De overheidsbijdrage wordt in de berekeningen van VNO-NCW betaald uit de extra economische groei die voortkomt uit de investeringen. Volgens de werkgeversorganisatie is er in 2021 begrotingsevenwicht of een tekort van maximaal een half procentpunt.

De Boer: "In onze investeringsagenda blijf je ruim binnen de Brusselse begrotingsnormen van 3 procent, dus laten we elkaar niet de maat nemen over begrotingsevenwicht. Iedere ondernemer weet dat je op de centjes moet passen, maar er zijn momenten waarop je de sprong voorwaarts moet maken en moet investeren in de toekomst. Dat moment is nu daar. Want we staan voor grote opgaves op terreinen van energie, hergebruik van grondstoffen en ga zo maar door."

De Boer merkt wel dat er vanuit het buitenland nog met respect naar de Nederlandse wetenschap wordt gekeken omdat er weliswaar zuinig, maar ook efficiënt wordt gewerkt.

Opleveren

Het laat zich lastig voorspellen wat die investeringen op termijn precies opleveren. Dittrich en De Boer noemen als voorbeelden dat Nederland al erg ver is in de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde op basis van data en analyses. Dat kan leiden tot concrete producten en behandelingen en een gezonder en langer leven.

Ook wijzen zij op de bouw van de eerste bioraffinaderij ter wereld in Rotterdam waarmee energie wordt opgewekt uit afval. Minder fossiele brandstof betekent ook minder CO2-uitstoot.

Belangenverstrengeling

Hoewel bij samenwerking tussen bedrijven en universiteiten de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan, benadrukt VSNU-voorzitter Dittrich dat er is geluisterd naar alle lagen uit de bevolking bij de totstandkoming van de investeringsplannen.

"Natuurlijk zijn aandeelhouders belangrijk, maar andere belanghebbenden in de maatschappij zijn minstens zo belangrijk."

Het is een kwestie van geven en nemen, vult De Boer aan. "Natuurlijk gaat het om een goed vestigingsklimaat. Maar onze samenwerking heeft niet alleen betrekking op de concurrentiekracht van een bedrijf. Kunst is bijvoorbeeld ook essentieel om een aantrekkelijk land te zijn."

Donderdag biedt een coalitie van bedrijven en onderzoeksinstellingen in de Tweede Kamer de investeringsagenda voor de wetenschap aan het kabinet aan.