Schiphol wil de geluidsoverlast van vliegtuigen verminderen, zodat de luchthaven kan uitbreiden. Maar gemaakte berekeningen van nieuwe af- en aanvliegroutes blijken niet te kloppen.

Dat oordeelt de Commissie voor de millieueffectrapportage (MER) in een donderdag gepubliceerd rapport.

Om verder te kunnen groeien, gaat Schiphol de komende tijd zijn start- en landingsprocedures opnieuw instellen. Nieuwe vliegroutes moeten brandstof besparen en geluidsoverlast verminderen. De luchthaven kan dan een deel van die geboekte geluidswinst gebruiken om uit te breiden.

Maar de commissie MER, een onafhankelijk adviesbureau van de overheid, concludeert dat Schiphol zijn berekeningen moet verbeteren. De voorgestelde start- en landingsprocedures leveren minder milieu- en geluidswinst op dan gedacht. 

Omwonenden twijfelden al langer aan de rekenmethode die Schiphol hanteerde. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) gaf de MER opdracht een oordeel te vellen over de juistheid van de berekeningen.

Schiphol moet nu met nieuwe berekeningen een betere inschatting maken van de milieu- en geluidswinst. Pas daarna kan de staatssecretaris een besluit nemen over verdere groei van de luchthaven.