Kringloopwinkels in Nederland hebben vorig jaar goed gedraaid. Er zijn meer tweedehands spullen verkocht en meer mensen bezochten de winkels.

De omzet van de bij branchevereniging BKN aangesloten winkels groeide gemiddeld met 7 procent ten opzichte van 2014.

De totaalomzet van de 193 winkels steeg met bijna 10 procent tot 98 miljoen euro. Dat kwam mede door de komst van drie nieuwe winkels, aldus de branchevereniging.

Gemiddeld genomen steeg de omzet per winkel ook. Dat gemiddelde lag in 2015 zo'n 7 procent hoger dan een jaar eerder.

In totaal werden vorig jaar 11,5 miljoen klanten bediend, tegenover elf miljoen in het voorgaande jaar. Het aantal betalende klanten per winkel steeg met 3,3 procent.

Werkgelegenheid

De aangesloten kringloopbedrijven boden vorig jaar aan naar schatting ruim 12.150 mensen werk. Dit komt neer op een stijging van 4 procent.

Het merendeel (40 procent) werkt als vrijwilliger in de kringloopwinkel of is iemand met afstand tot de arbeidsmarkt (40 procent). De rest is werkzaam als reguliere kracht.

Bijna de helft van de ongeveer 142 miljoen ingezamelde goederen heeft een nieuwe eigenaar gekregen. Daarnaast werd 37 procent gerecycled. De kringloopbedrijven hebben vorig jaar ruim 20 procent meer goederen ingezameld dan in 2014.

Verdrukking

BKN benadrukt dat niet alles in de branche goed gaat. "Kleine lokale kringlopen hebben het soms moeilijk en komen in de verdrukking door groeiende concurrentie", aldus de branchevereniging.

"Gemeenten worden kritischer en zakelijker en ook de afval- en recyclingindustrie toont steeds meer interesse in de herbruikbare goederenstroom."