Bestuursvoorzitter Ids Thepass van zorginstelling Laurens, een van de elf verpleeghuizen die volgens de IGZ slecht presteren, is opgestapt. 

''Ik heb de afgelopen weken moeten constateren dat er op verschillende plaatsen in de organisatie discussie is over mijn positie als voorzitter van de raad van bestuur. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het voor Laurens als organisatie de juiste keuze is dat ik met onmiddellijke ingang mijn functie neerleg'', meldt Thepass op de website van Laurens.

"Ik ben mij er heel goed van bewust dat dit een ingrijpend besluit voor de organisatie is. Een bestuurswisseling op dit moment is zeer ongewenst. Het had mijn voorkeur om eind 2016 een weer gezonde organisatie over te dragen aan een nieuw bestuur, passend bij de toekomstige opgaven. Maar door de discussie die is ontstaan, vind ik dit nu toch de meest juiste weg."

Eerder deze maand overwoog Thepass nog om juridische stappen te nemen tegen de Inspectie voor de Gezondheidsdienst wegens het publiceren van een volgens hem onjuiste lijst.