De Koninklijke SlijtersUnie delft het onderspit in het kort geding dat de branchevereniging had aangespannen tegen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De SlijtersUnie wilde een stokje steken voor een proef waarbij winkeliers alcohol mogen schenken.

"De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoeft gemeenten niet op te roepen een pilot te staken waarin zij bij de handhaving van de Drank- en Horecawet mengvormen van horeca en winkels (zoals een wijntje bij de kapper) gedogen", aldus de rechtbank. "Deze mengvormen zijn ingevolge de Drank- en horecawet niet toegestaan."

De SlijtersUnie stelde eveneens dat er in de pilot sprake is van overtreding van de Drank- en horecawet. Gemeenten staan mengvormen van horeca en detailhandel echter toe in het kader van de proef. Er nemen 36 gemeenten deel aan de pilot. 

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft gemeenten eerder ook verzocht om niet mee te doen met de proef. "De Drank- en Horecawet bevat meerdere verboden om vermenging van functies tegen te gaan met als doel consumenten en jongeren te beschermen", zo liet de staatssecretaris in januari weten.

Beperkte rol

De rechtbank vindt dat de VNG een beperkte rol heeft bij de uitvoering van de pilot door de gemeenten. De uitvoering ervan ligt bij de individuele gemeentebesturen. "De SlijtersUnie heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de VNG iets doet wat niet mag", aldus de rechtbank.

Volgens de voorzitter van de SlijtersUnie, Ron Andes, onderschat de rechter de rol die de VNG speelt in de pilot. "Een inhoudelijk oordeel over de pilot had veel tijd en moeite gescheeld, ook voor de betrokken gemeenten. We worden nu gedwongen ten aanzien van alle betrokken gemeenten afzonderlijke bestuursrechtelijke procedures te doorlopen."

Het staat direct belanghebbenden in de deelnemende gemeenten vrij om overtredingen van de Drank- en Horecawet in het kader van de pilot proef aan te vechten, stelt de rechtbank. 

De eerste toetsing door de bestuursrechter zal op 21 juli plaatsvinden door de voorzieningenrechter in Utrecht, meldt de SlijtersUnie. Dan vindt er een geding plaats dat de branchevereniging heeft aangespannen tegen de burgemeester van Nieuwegein. Het zal van die uitspraak afhangen of er procedures tegen andere deelnemende burgemeesters volgen. 

De pilot met mengvormen vindt plaats in het kader van de in maart 2015 opgestelde zogenoemde Retailagenda. Met dit plan wil minister Henk Kamp van Economische Zaken winkelgebieden aantrekkelijker maken en de leegstand terugdringen.