Vanwege de lage gasprijzen is het steeds moeilijker om winstgevend gas te winnen uit kleinere velden.

Dat schrijft het staatsgasbedrijf Energiebeheer Nederland (EBN) in een dinsdag gepubliceerd rapport. Afgelopen jaar liep de productie uit dergelijke kleine gasvelden in Nederland dan ook met 7 procent terug.

''Onmiskenbaar zitten we in een periode van stevige tegenwind'', aldus topman Jan Willem van Hoogstraten van EBN.

Toch ziet het bedrijf nog voldoende mogelijkheden om kleine velden ''verantwoord'' op te sporen en te ontwikkelen, maar daar is volgens Van Hoogstraten ''creativiteit, innovatie en ondernemerschap'' voor nodig.

Gas speelt volgens EBN de komende decennia een sleutelrol bij de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen van energie.

Maar het gasbedrijf onderkent naar eigen zeggen ook de zorgen in de samenleving om de veiligheid rond de gaswinning.