Werknemers krijgen een plek aan de tafel wanneer een faillissement wordt voorbereid. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel van de PvdA hiervoor aangenomen.

Uit een bericht van de Volkskrant bleek dinsdagochtend al dat er een Kamermeerderheid was.

Het gaat onder andere om de prepack, een methode waarbij al voordat een bedrijf faillissement heeft aangevraagd een nieuwe eigenaar wordt gezocht. Dit zorgt ervoor dat een onderneming niet weken of maanden in een faillissement blijft hangen.

In de praktijk vraagt een onderneming faillissement aan, worden de werknemers ontslagen en is er soms binnen een dag een nieuwe eigenaar die het bedrijf in afgeslankte vorm voortzet. Dit zorgt soms voor fronsende wenkbrauwen. Vakbonden zien de maatregel als een manier om te reorganiseren.

In het voorstel moeten bewindvoerders werknemers informeren wanneer een faillissement wordt voorbereid. Verder krijgen werknemers straks vertegenwoordiging in de commissie van schuldeisers. 

Bonus

Als werknemers worden geïnformeerd, moet onder andere worden voorkomen dat bestuurders zichzelf nog snel een bonus uitkeren.

"Schrijnende gevallen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt hoe een doorstart ertoe kan leiden dat personeel snel en goedkoop wordt geloosd", zegt mede-indiener van het voorstel en PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt. 

"Met dit amendement geven we werknemers voor het eerst sinds het ontstaan van de faillissementswet in 1893 een centrale positie in het faillissementsrecht, en daarmee meer zekerheid."

Video: Hoe werkt een faillissement?

Animatie door in60seconds