Aandeel innoverende bedrijven flink gegroeid

Het aandeel Nederlandse bedrijven dat in de afgelopen jaren een innovatie heeft doorgevoerd, is flink toegenomen.

Bijna de helft van de 51.000 bedrijven met tien of meer werkzame personen, heeft in de periode 2012 tot en met 2014 geïnnoveerd. In de twee jaar daarvoor innoveerde nog slechts 38 procent van de bedrijven in deze categorie.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van een enquête onder bedrijven met tien of meer werkzame personen.

Met een aandeel van 48 procent is het percentage innoverende bedrijven weer terug op het niveau van de periode 2008 tot en met 2010.

Het gaat zowel om technische als niet-technische innovaties, zoals organisatorische innovatie en innovaties op het gebied van marketing.

Landbouw

Met name in de landbouw en de leer- en metaalindustrie is het aandeel innoverende bedrijven weer aangetrokken. De reparatie- en installatiebedrijven, de afvalinzameling en -verwerking en de transportmiddelenindustrie bleven op dat vlak juist achter.

Ongeveer negentienduizend bedrijven hebben in de periode van 2012 tot en met 2014 een technologische innovatie doorgevoerd. Het gaat dan om nieuwe of sterk verbeterde producten of productieprocessen. 

Wereldprimeur

Een op de tien ondernemingen uit deze groep noemde de eigen vinding een wereldprimeur. Daarnaast had 16 procent naar eigen zeggen een Europese primeur te pakken. Een kwart zei in Nederland de eerste te zijn geweest. Het gaat in de meeste gevallen om grotere bedrijven waar tenminste vijftig medewerkers werken.

De sector agribusiness was in de periode 2012-2014 bovengemideld innovatief. In deze sector heeft 41 procent van de ondernemingen in die periode een technologische innovatie doorgevoerd. Onder alle bedrijven lag dat percentage op 37 procent.

Het gaat in dat geval om bijvoorbeeld verbeterde meststoffen of het toevoegen van ingrediënten die de gezondheid kunnen bevorderen.

Lees meer over:

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie