Werkgevers willen beter samenwerken met gemeenten

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW willen een betere samenwerking met gemeenten. Op dit moment is de samenwerking vaak nog te "beperkt en vrijblijvend".

De belangenorganisaties hebben dinsdag tijdens een congres plannen overhandigd aan voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan alle wethouders met Economische Zaken in hun portefeuille vragen een verklaring op te stellen. Daar moet in staan hoe zij het ondernemersklimaat in hun gemeente willen verbeteren. Verder moet ook duidelijk worden hoe de wethouders de samenwerking met andere gemeenten, ondernemers, provincies en kennisinstellingen gaan versterken.

Een betere samenwerking is volgens de werkgeversorganisaties "cruciaal voor de leefbaarheid en verdienkracht van een regio". "We kennen in Nederland goede voorbeelden van succesvolle, economische clustering, maar die komt niet van de grond zonder samenwerking met en steun van lokale overheden", zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland.

In de plannen wordt onder meer aandacht besteed aan lokale lasten, aanbestedingen, rduurzaamheid en het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. "Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld door het Rijk. Dat maakt het des te belangrijker om dit soort thema's gezamenlijk op te pakken", meent Van Straalen.

VNG en de ondernemersorganisaties hebben al afgesproken de toegang tot regionale economische gegevens te verbeteren. Ook willen de partijen afzonderlijke ondernemingspeilingen samenvoegen.

Lees meer over:

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie