De zakelijke dienstverlening is het jaar begonnen met een omzetstijging van 7,8 procent in het eerste kwartaal. Hoewel de groei breed werd gedragen, was deze iets lager dan in de laatste twee kwartalen van vorig jaar.

In het laatste kwartaal van 2015 was sprake van een groei met 8,8 procent, de periode daarvoor was de groei 9 procent. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het statistiekbureau merkte daarbij op dat de opbrengsten in de sector al anderhalf jaar met meer dan 5 procent op jaarbasis groeien.

Ook bereikte het aantal nieuwe vacatures een nieuw hoogtepunt in het afgelopen kwartaal en begonnen meer ondernemers een eigen zaak. Het aantal opheffingen was echter wel groter dan eind 2015 en ook het aantal faillissementen steeg licht.

Uitzendbureaus

Uitzendbureaus hadden met een groei van bijna 10 procent de sterkste omzetstijging binnen de zakelijke dienstverlening. Reclamebureaus boekten met 6 procent de grootste omzetstijging in de afgelopen tien jaar.

De omzetgroei van architecten zwakte daarentegen juist af. ''Het herstel dat begin 2014 inzette, na vijf jaren van krimp, kreeg een minder krachtig vervolg in het eerste kwartaal'', aldus het CBS. Ook ingenieurs noteerden minder omzetgroei. Hun omzettoename was met 0,8 procent de laagste in ruim drie jaar tijd.

Het vertrouwen dat de sector heeft in het tweede kwartaal is daarbij iets gedaald ten opzichte van hun vertrouwen in het eerste kwartaal, en kwam uit op 13. Daarmee bevindt het ondernemersvertrouwen van zakelijke dienstverleners zich nog steeds op historische hoogte en is sinds eind 2013 onafgebroken positief.