Ruim 70 procent van alle mensen die bij een landbouwbedrijf werken, is een gezinslid van het bedrijfshoofd.

Dat blijkt maandag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die platform LocalFocus op een rij heeft gezet.

Het gaat om meewerkende gezinsleden in de tweede graad. Dat zijn broers, zussen, ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen. Ook meewerkende echtgenoten en echtgenotes van bedrijfshoofden zijn meegerekend.

Met name bij landbouwbedrijven in Overijssel (86,2 procent) en in de noordelijke provincies werken relatief veel gezinsleden mee in het boerenbedrijf. In Friesland, Groningen en Drenthe liggen de percentages op 83 procent en hoger. 

Melkveebedrijven

Uit een eerder rapport van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) bleek al dat dit mede komt doordat er veel melkveebedrijven in deze gebieden zijn. Melkveebedrijven zijn vaak familiebedrijven. 

Wat betreft regio's vallen Zeeuws-Vlaanderen (89,2 procent) en Zuid-Limburg (87,2 procent) op. In deze regio's is het aandeel meewerkende gezinsleden flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 70,3 procent.

Westland

In het Westland is slechts 22 procent van de arbeidskrachten familie van het bedrijfshoofd. Daar zijn veel grootschalige tuinbouwbedrijven gevestigd. De werkzaamheden in de glastuinbouw zijn volgens het LEI betrekkelijk eenvoudig en routinematig. Dit maakt het makkelijker om met personeel te werken dat dit werk nog niet heeft gedaan.

Het aantal mensen dat in de landbouw werkt, daalt al jaren achtereen. In 2000 werkten nog ruim 280.000 arbeidskrachten in de sector. Vorig jaar ging het om 185.000. Dat is ruim een derde minder (34 procent). 

Het aandeel gezinsleden ten opzichte van alle arbeidskrachten in de landbouw is sinds 2000 licht toegenomen van 69,2 procent naar 70,3 procent.

Arbeidskrachten