Bedrijfsgeheimen van ondernemingen in Europa krijgen betere bescherming. De EU-lidstaten gingen vrijdag akkoord met een nieuwe richtlijn die dit regelt.

Tot nu verschillen de definities van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, maar dat wordt gelijkgetrokken. Daaronder vallen onder meer technologische kennis, commerciële klantengegevens, businessplannen en marktonderzoek en -strategieën.

Klokkenluiders die in ''goed vertrouwen'' en ''in het algemeen belang'' handelen, krijgen ''adequate’’ bescherming en onderzoeksjournalisten die vertrouwelijke informatie naar buiten brengen, hoeven hun bron niet prijs te geven. De richtlijn regelt ook dat gedupeerde bedrijven compensatie kunnen krijgen, maar moeten claims wel binnen zes jaar indienen.

Het Europees Parlement ging akkoord in april. Onder meer de SP en GroenLinks waren tegen omdat klokkenluiders onvoldoende zouden worden beschermd.

De lidstaten hebben nu twee jaar om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.