Bouwbedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 5,5 procent meer omzet geboekt dan in dezelfde periode in 2015.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreekt van een "voortvarend" begin van 2016. De omzet van de bouw groeit al anderhalf jaar achtereen.

Kleine bedrijven (minder dan tien werknemers) hebben in de eerste drie maanden van 2016 relatief de grootste omzetstijging geboekt. De gemiddelde groei in deze categorie kwam uit op 7 procent.

Bij middelgrote bedrijven (tien tot honderd werknemers) en grote bedrijven (minstens honderd werknemers) was de omzetgroei kleiner. Het ging om respectievelijk 6,2 en 4,1 procent.

Omzet bouw

Utiliteitsbouw

Bedrijven in de woning- en kantorenmarkt (burgerlijke en utiliteitsbouw) waren de best presterende sector met een omzetstijging van 8 procent. Deze bedrijven profiteren volgens het CBS van een opleving op de woningmarkt.

Ook de sector gespecialiseerde bouwbedrijven heeft het goed gedaan (6,6 procent). De deelbranche afwerkingsbedrijven, waar ook schilders onder vallen, boekten van deze sector de grootste omzetgroei (8,7 procent).

De sector grond-, weg- en waterbouw heeft het in het afgelopen kwartaal minder goed gedaan dan een jaar eerder. Hun omzet kwam 2,2 procent lager uit dan de omzet van begin 2014.

Banen

Tegelijkertijd zijn er in het eerste kwartaal zo'n duizend banen in de sector verloren gegaan. Eind vorig jaar leek het er nog op dat de dalende tendens onderbroken zou worden. Nu blijkt dit toch door te zetten. Gecorrigeerd voor seizoenseffecten bood de bouwsector in het eerste kwartaal 502.000 banen.

Bouwondernemers zijn volgens het CBS zeer positief over het komende kwartaal. De ondernemers verwachten meer personeel aan te kunnen trekken en zien ruimte voor tariefstijgingen.

Hun vertrouwen is wel iets minder groot dan aan het begin van het eerste kwartaal. Begin dit jaar bereikte het vertrouwen van de ondernemers het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2008.