Een keurmerk blijkt geen garantie te zijn dat trustkantoren de wet- en regelgeving naleven.

De Nederlandsche Bank heeft op dit moment grote zorgen over ten minste vier kantoren in Nederland waaraan recentelijk een keurmerk is verleend, schrijft Het Financieele Dagblad

Het gaat om vier van de 21 trustkantoren die op 4 april een keurmerk kregen. Dezelfde dag bleek uit de Panama Papers dat trustkantoren mogelijk een ondersteunende rol spelen bij belastingontduiking. 

Op een seminar voor trustkantoren dinsdag noemde DNB-directeur Frank Elderson de situatie bijzonder verontrustend. "Mocht het zover komen dat wij ons genoodzaakt zien formele maatregelen op te leggen aan een of meer kantoren met een Keurmerk, dan komt hiermee het Huis van het Keurmerk in een geheel ander daglicht te staan."

Veel trustkantoren slagen er niet in om goed te controleren of hun klanten zich met criminele zaken bezighouden. DNB heeft het toezicht op de trustsector daarom eerder al geïntensiveerd. 

Vorig jaar heeft DNB 24 keer opgetreden tegen trustkantoren, zegt Elderson. "Drie aanwijzingen. Zes lasten onder dwangsom. Twee doorhalingen uit het register. Eén aangifte bij het Openbaar Ministerie. En twaalf boetes." Ook in 2016 zitten er volgens Elderson al "tien formele maatregelen in de pijplijn". 

De waakhond dringt ook al enige tijd aan op aanscherping van de wetgeving op dit vlak.