De bekende driedimensionale puzzel Rubiks Kubus of Rubik's Cube kan toch niet als merk worden beschermd. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie woensdag in een advies.

Een Britse vennootschap liet de kubus in 1999 als merk inschrijven. De Duitse speelgoedproducent Simba Toys vroeg in 2006 of de bescherming van het merk nietig verklaard kon worden.

De technische oplossing van de kubus zou niet als merk mogen worden beschermd, er zou hoogstens een octrooi op kunnen rusten, redeneerde het bedrijf.

Rechters van een lagere afdeling van het hof oordeelden in 2014 dat de vorm van de puzzelkubus met zijn zwarte lijnen wel als merk in de Europese Unie mag worden beschermd. De Duitsers gingen in beroep.

Algemeen belang

De advocaat-generaal stelt dat de bescherming van elk type driedimensionale puzzel met een soortgelijke kubusvorm - ongeacht hoe die functioneert - in strijd is met het algemeen belang, omdat dat de Britse merkhouder te veel marktmacht zou geven. 

"Hierdoor kan de houder zijn monopolie immers uitbreiden tot kenmerken van de waren die niet alleen de functie van de betrokken vorm vervullen, maar ook andere soortgelijke functies." Concurrenten hebben in die situatie te weinig mogelijkheden om "vormen van waar die dezelfde technische oplossing gebruiken op de markt te brengen".

Bij de vorige uitspraak heeft het Gerecht volgens de advocaat-generaal niet duidelijk omschreven welke technische functie het geregistreerde merk heeft en hoe die functie zich verhoudt tot de vorm van het speelgoed. 

De Duitsers krijgen gelijk als het Hof het advies van de advocaat-generaal volgt. Dat is doorgaans het geval.