Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ASR Bank beboet voor een fout in zijn verslaglegging. De bank moet een bedrag van 350.000 euro overmaken.

Door de fout bleek het onderdeel ASR Bank in de maanden januari en februari van vorig jaar niet aan de solvabiliteitseisen te hebben voldaan.

Het concern ontdekte de fout zelf en trok daarop bij DNB aan de bel. Ook werden maatregelen genomen om de kapitaalpositie weer op peil te krijgen.

ASR is ontstemd over de boete en de hoogte daarvan, omdat het de fout zelf meldde en direct corrigeerde, maar legt zich volgens een zegsvrouw wel bij het besluit neer.

Volgens DNB is de boete voor het niet voldoen aan de kapitaaleisen eigenlijk 2 miljoen euro en is die uit coulance naar beneden bijgesteld.

De boete heeft volgens de woordvoerster geen gevolgen voor de stap van verzekeraar ASR naar de beurs, die onlangs is aangekondigd. ''Het maakt niks uit voor onze beursgang. De aandeelhouders waren al op de hoogte en de boete is gemeld in ons jaarverslag."