Drie uitvaartverzekeraars hoeven oude boetes van een kwart miljoen euro bij nader inzien toch niet te betalen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag bepaald.

De verzekeraars hadden de boetes gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), omdat zij in 2011 nog geen zogeheten beheerst beloningsbeleid voerden.

Volgens de toezichthouder was er sprake van bonussen voor adviseurs die hen prikkelden tot een onzorgvuldige behandeling van klanten.

Dat de boetes in beroep alsnog worden geschrapt, komt doordat de wettelijk verplichting voor het verbeteren van het beloningsbeleid pas gold vanaf 1 januari 2011.

De AFM had de uitvaartverzekeraars volgens het CBb daarna eerst voldoende de tijd moeten geven om de bestaande arbeidsvoorwaarden aan te passen.