Bij de gereformeerde thuiszorgkoepel Charim Thuiszorg in Veenendaal is sprake van sociale onveiligheid. 

Op een aantal afdelingen van de zorginstelling hangt een sfeer van angst en intimidatie onder de medewerkers. Dat staat in een onderzoek van Basis & Beleid, in opdracht van vakbond CNV.

''Binnen een aantal teams is er sprake van intimiderend gedrag door leidinggevenden'', constateren de onderzoekers. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de spelregels van de zorggroep en de verschillende en wisselende wijze waarop ze in de praktijk worden toegepast.

Charim, actief in de regio's Zeist en Veenendaal, heeft ongeveer 1400 medewerkers in dienst. Daarnaast werken er zo'n 1500 vrijwilligers voor de organisatie.

Pijn

Henk Prins, bestuursvoorzitter bij Charim, zegt de conclusies in het onderzoek te herkennen. ''Het doet pijn om te lezen dat de zorggroep door allerlei oorzaken niet voor iedereen een veilige plek is om te werken'', aldus de directeur. Volgens hem wordt er gewerkt aan het creëren van meer duidelijkheid, openheid en meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.

De zorggroep, ontstaan uit een fusie in 2009, kent een roerige geschiedenis. Vier jaar geleden werd het voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Dat kwam doordat er structureel onveilig met medicijnen werd omgesprongen. In die periode kampten het bedrijf ook met financiële tekorten en onrust onder het personeel door een onduidelijke koers