De haven van Amsterdam doet er verstandig aan op termijn in te zetten op groei in opslag, overslag en handel van biobrandstoffen en afvalstoffen. 

Dat schrijft het Economische Bureau van ING dinsdag in een rapport over het havencomplex. Volgens ING zal de opkomst van duurzame energie het karakter van de haven ingrijpend veranderen.

Het Amsterdamse havencomplex, inclusief Noordzeekanaalgebied, is nu nog voor 62 procent afhankelijk van de overslag van grondstoffen als olie en kolen. Dat is veel meer dan andere havens. Daarbij kan Amsterdam minder dan andere havens leunen op het groeiende containervervoer.

Op de korte termijn is volgens ING nog wel ruimte voor groei, nu de economie wat aantrekt. Echter zal de kolenstroom naar verwachting tussen 2020 en 2030 flink afnemen door sluiting van oude kolencentrales. ''Uiteindelijk komt de overslag van minerale brandstoffen onder druk te staan", meent het Economisch Bureau. Volgens ING is het de uitdaging is om het duurzame cluster te laten groeien.