Leegstand dreigt op het platteland van Noord-Brabant. Tot 2030 zal 30 tot 40 procent van de boerenbedrijven zijn deuren sluiten.

Veel boeren blijven in het woonhuis wonen, maar een groot deel van de stallen komt dan leeg te staan. Waarschijnlijk wordt in 2030 zo'n 6,2 miljoen vierkante meter stalruimte niet meer gebruikt, blijkt uit een onderzoek van de universiteit in Wageningen en de provincie Noord-Brabant. 

Vooral veehouderijen in het oosten en zuiden van de provincie zullen leeg komen te staan. Het gaat om stallen die zijn gebouwd na 1965. Vaak zit er asbest in verwerkt. Dat kan een gevaar worden, wanneer leegstaande stallen niet worden onderhouden. ''Bovendien trekt leegstand criminaliteit aan'', aldus de provincie.

Het aantal agrarische bedrijven neemt al af sinds de schaalvergroting is ingezet. Dat komt onder meer door de matige inkomstenperspectieven en het gebrek aan mensen die de bedrijven voort kunnen zetten.

Noord-Brabant wil kijken of de boerderijen anders gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld voor zorg of recreatie, maar misschien zijn er ook andere mogelijkheden. En een deel zal gesloopt worden, laat de provincie weten.