Een directeur en voormalige directeur van thuiszorgaanbieder Alliade zouden namens de zorginstelling opdrachten geven aan bedrijven waar ze zelf eigenaar van zijn. De opdrachten zouden goed zijn voor miljoenen euro's.

Volgens experts zou dit neerkomen op "verboden belangenverstrengeling", meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek naar documenten van Alliade, de Kamer van Koophandel en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Zo hebben ze thuiszorgcliënten van Alliade ondergebracht bij de thuiszorgtak van Freya Groep, weet de nieuwszender. Er is een vergelijkbare constructie met verstandelijk beperkte jongeren. Ruim 100.000 euro van de gemeente gaat op deze manier naar opvanghuis Woonfoyer dat onder de Freya Groep valt.

Namens Alliade huren de directeur en voormalige directeur ook zzp'ers, loodgieters en schoonmakers in voor hun eigen bedrijven. Ook gaat er jaarlijks bijna 200.000 euro van Alliade naar de huur van kantoorruimte voor de Freya Groep.

Omzet

Op deze manier zouden jaarlijks tonnen aan omzet van Alliade wegvloeien naar de directeuren. In 2014 liep dit bedrag op tot 730.000 euro. Sommige cliënten zouden zelfs bij de Freya Groep belanden zonder dat de opdrachtgevers daarvan op de hoogte zijn.

Alliade heeft de constructies en de genoemde bedragen aan de zender bevestigd, maar is het niet eens met de conclusies van de zender. "In de berichtgeving van RTL Nieuws wordt een beeld geschetst van Alliade waarin we ons niet herkennen en dat in onze ogen geen recht doet aan de werkelijkheid."

Om onrust bij cliënten en andere betrokkenen weg te nemen, heeft de organisatie besloten een onafhankelijke externe partij onderzoek te laten doen naar de werkwijze van de directeuren. Als de uitkomsten van dit onderzoek er aanleiding toe geven, zal Alliade waar nodig de werkwijze veranderen.

Efficiënter

De organisatie stelt in een schriftelijke verklaring (pdf) de noodzaak te hebben gevoeld om de zorg "anders en veel efficiënter" te organiseren, omdat Alliade voor dezelfde ondersteuning van cliënten veel minder geld krijgt.

"Daarvoor is ondernemerschap nodig", aldus de zorgaanbieder. "Vanuit deze visie hebben we al in 2008 besloten om het bedrijf Zorgkompas over te nemen en te integreren in onze zorggroep Alliade." 

Zorgkompas is opgezet door twee ondernemers. "Zij zijn sterk verbonden met het succes ervan. Om die reden is destijds besloten om hen tot begin 2017 als directeur aan boord te houden." Volgens de zorgkoepel zijn de bevoegdheden van de directeuren duidelijk vastgelegd.

Na de overname is besloten om de werkwijze van Zorgkompas over te nemen en de ondersteunende diensten af te nemen voor Wmo- en thuiszorgactiviteiten. Die diensten vallen deels onder andere ondernemingen waar de directeuren aandelen in hebben. 

Alliade wilde zo naar eigen zeggen kosten besparen, omdat telkens bleek dat de zorgorganisatie dat zelf niet beter of goedkoper kon doen. Hierdoor zouden de tarieven met 25 tot 30 procent zijn gedaald.

FNV

Riek van Kampen, bestuurder bij FNV Zorg en Welzijn, vindt het "ongelofelijk". "Binnen de zorg verliezen mensen massaal hun baan en zorgbehoevende mensen missen hun broodnodig zorg. En dan op deze manier geld verdienen over de rug van hardwerkende zorgmedewerkers en hun zorgbehoevende cliënten", laat hij in een reactie weten.

Zij vindt ook dat de toezichthouders van Alliada Zorggroep niet helemaal vrijuit gaan. "Hier was ook een rol weggelegd voor de toezichthouders. Zij hadden moeten optreden tegen deze gang van zaken. Dit hebben zij niet gedaan en daardoor kon deze rare constructie ontstaan", aldus Van Kampen

Belangenverstrengeling

Deskundigen en hoogleraren die RTL Nieuws heeft geraadpleegd stellen dat dit een "ongewenste situatie" is en dat er sprake is van belangenverstrengeling. Ze nemen geen genoegen met de uitleg van de thuiszorgaanbieder.

Volgens hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot worden cliënten en de premiebetaler hier de dupe van.

Alliade is landelijk actief en heeft zevenduizend cliënten in tachtig gemeenten. De zorgkoepel draait jaarlijks een omzet van zo'n 350 miljoen euro.