De hoogte van de belasting die bij de overdracht van een familiebedrijf wordt geheven, verschilt sterk per land. Dat leidt binnen Europa tot een ongelijk speelveld.

Er zitten niet alleen grote verschillen in de belastingtarieven, maar ook in de vrijstellingen waar familiebedrijven voor in aanmerking kunnen komen, meldt accountantorganisatie KPMG op basis van een onderzoek in 42 landen.

"Het gevolg hiervan is dat familiebedrijven in een aantal landen niet of nauwelijks fiscaal worden aangeslagen bij overdracht, terwijl in andere landen de aanslag in de miljoenen euro's kan lopen", aldus KPMG.

De belastingheffing kan uiteenlopen van 0 euro tot 4 miljoen euro als een familiebedrijf van 10 miljoen euro wordt nagelaten. In Frankrijk volgt dan een aanslag van 800.000 euro. Maar een vergelijkbare onderneming in Duitsland wordt vrijgesteld van belastingheffing. Bij pensionering kan de maximale last volgens KPMG oplopen tot meer dan 5 miljoen euro.

"Ondanks de goede bedrijfsopvolgingsregeling heft ook Nederland relatief veel belasting bij de overdracht van een familiebedrijf", stelt Olaf Leurs van KPMG Meijburg & Co.

Ongelijk speelveld

Volgens KPMG leiden zulke verschillen tot "een ongelijk speelveld" voor familiebedrijven in Europa. “Landen met een goede opvolgingsregeling stellen familiebedrijven veel beter in staat om door de generaties heen te blijven groeien”, meent Leurs.

"Aangezien familiebedrijven in alle landen de motor zijn van de economie, moeten overheden zich realiseren dat een ongunstig fiscaal regime voor de overdracht van familiebedrijven uiteindelijk ten koste zal gaan van de economische groei."

Aanmoedigen

"In het algemeen zien we dat overheden het goed voor hebben met familiebedrijven", zegt partner Arnold de Bruin van KPMG. "Want hoewel de fiscale regimes aanzienlijk per land verschillen, zien we dat de meeste landen investeringen in en groei van familiebedrijven ondersteunen en aanmoedigen."

Dat doen de overheden door lage belastingheffingen op te leggen bij de overdracht van een familiebedrijf aan de volgende generatie. Ook zijn er vaak verschillende manieren om de aanslag te verlagen of uit te stellen. In een aantal landen wordt de heffing bij nalatenschap of pensionering volledig kwijtgescholden.

Ontwikkelde economieën

"Wel zien we dat de ontwikkelde economieën vaak hogere aanslagen opleggen aan familiebedrijven. Maar in tegenstelling tot de opkomende markten, kennen deze landen ook uitgebreide en ruimhartige vrijstellingen", aldus De Bruin.

Zo worden in de Verenigde Staten, Japan en een aantal West-Europese landen forse fiscale heffingen opgelegd bij een overdracht. "China, India en de opkomende landen in Centraal- en Oost-Europa zijn aanzienlijk milder met hun belastingheffing", weet Leurs.

"Het lijkt erop dat deze landen er duidelijk voor kiezen om het vermogen zoveel mogelijk binnen het familiebedrijf te houden, waardoor de ondernemingen in staat zijn te groeien en zich te ontwikkelen."