De Kamer van Koophandel (KvK) heeft bij het inkopen van dienstverlening de aanbestedingsregels niet goed toegepast.

Bij de inkoop van 37,9 miljoen euro aan dienstverlening, zijn de regels niet goed gevolgd, laat de KvK weten bij de publicatie van zijn jaarverslag. De organisatie heeft dit eind vorig jaar zelf onderzocht.

Ongeveer twee derde van dat bedrag heeft te maken met contracten die zijn afgesloten in de periode voorafgaand aan de fusie van veertien organisaties tot één nieuwe KvK.

Het ging onder meer om contracten met ICT-dienstverleners, schoonmaakbedrijven en beveiligingsbedrijven. Het ging ook niet goed met het contract over de ov-jaarkaart voor medewerkers.

Verlengingsopties

Bij deze contracten is in het merendeel gebruikgemaakt van verlengingsopties in eerder afgesloten contracten. Maar eigenlijk hadden de oude contracten beëindigd moeten worden en opnieuw aanbesteed moeten worden.

"De Raad van Bestuur van de KvK betreurt dat er niet goed is gehandeld met betrekking tot de inkoopprocedures en heeft na de constatering direct maatregelen genomen om de inkoop op orde te brengen."

Maatregelen

Intussen heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo is de afdeling inkoop versterkt en zijn medewerkers opnieuw getraind. Ook zijn er extra controlemaatregelen genomen om te waarborgen dat de inkooptrajecten goed verlopen. 

Dit jaar en in 2017 zullen alle lopende, niet goed aanbestede contracten vervangen worden. Het zal even duren voordat alles volledig op orde is, omdat de op onrechtmatige wijze verlengde contracten wel rechtsgeldig zijn. Ze mogen daarom niet zomaar opengebroken worden, legt een woordvoerder van de KvK uit.

De Kamer van Koophandel is in overleg met leveranciers, zodat de contracten na afloop opnieuw aanbesteed kunnen worden.

Dienstverlening

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de KvK de kosten in de periode van 2013 tot en met 2015 met 30 procent heeft laten dalen.

Dit deed de organisatie onder meer door de informatie- en adviesdiensten te digitaliseren. De KvK zal die diensten de komende jaren verder digitaliseren.

Het eigen vermogen van de KvK is inmiddels weer positief. In 2014 was het vermogen negatief vanwege het bedrag dat de organisatie opzij moest zetten voor het laten inkrimpen van het personeelsbestand.

Het aantal arbeidsplaatsen daalde van 2.293 in 2013 naar 1.426 vorig jaar. Volgens de KvK hebben veel oud-medewerkers vorig jaar een andere baan buiten de organisatie gevonden. Het aantal zal in 2018 verder dalen naar 1.150 voltijdbanen.

Online

Vorig jaar blijkt 52 procent van alle ondernemers gebruik te hebben gemaakt van diensten van de KvK. De online diensten van de organisatie zijn ruim 27,3 miljoen keer gebruikt. Dat zijn ruim drie miljoen meer raadplegingen dan in het jaar ervoor.

Ondernemers geven de dienstverlening van de organisatie het rapportcijfer 7,1. Dat cijfer is even hoog als in 2014, ondanks dat de KvK vorig jaar fors is afgeslankt.