Het aantal geiten neemt in Nederland gestaag toe, terwijl er steeds minder schapen zijn. De geitenbedrijven worden steeds groter, maar sinds 2000 is er in de schapenhouderij nauwelijks sprake van schaalvergroting.

Ons land telde in 2015 in totaal bijna een miljoen schapen en 328.000 melkgeiten. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Aan het begin van deze eeuw liepen er nog 1,3 miljoen schapen in de weide rond. In 2015 daalde dit aantal naar 946.000 schapen. Het CBS wijst onder meer op de uitbraak van mond- en klauwzeer, de daarop volgende ruimingen en de afschaffing van de zogenoemde ooipremie aan als oorzaken van de daling.

Met die financiële tegemoetkoming waren houders van vlees- en melkschapen verzekerd van inkomen in economisch slechte tijden.

Het aantal geiten neemt wel toe. In 2000 telde ons land nog 98.000 melkgeiten. Sindsdien komen er elk jaar gemiddeld ruim 15.000 geiten bij.