Het merendeel van de bedrijven in Nederland heeft een regeling voor het uitkeren van bonussen, al vormt de bonus echter een bescheiden deel van de totale beloning van werknemers. 

Dat maakte werkgeversvereniging AWVN vrijdag bekend na een onderzoek.

Volgens AWVN hanteert 78 procent van de onderzochte bedrijven een vorm van bonus, of variabel belonen. Daarbij heeft 49 procent een regeling voor variabele beloning op korte termijn, 27 procent voor zowel korte als lange termijn en 2 procent uitsluitend voor lange termijn. Ruim een vijfde heeft überhaupt geen variabele beloning.

Voor de laagst betaalden is het variabele beloningsdeel goed voor gemiddeld slechts 2 procent en bij de hoogst betaalden is dat 30 procent. Regelingen voor variabel belonen op korte termijn worden op alle functieniveaus gehanteerd, maar verhoudingsgewijs meer bij leidinggevende functies.