Minister Lodewijk Asscher (Werkgelegenheid) is akkoord gegaan met het doorvoeren van uitzonderingsmogelijkheden voor de agrarische sector op de Wet werk en zekerheid (Wwz). 

Eerder hadden LTO en vakbonden CNV en FNV afspraken gemaakt over seizoensarbeiders. 

De overeenkomst in de sector volgt op de vernieuwing van de Wet werk en zekerheid (Wwz) vorig jaar zomer. Die wet regelt onder meer dat flexwerkers sneller een vast contract dienen te krijgen. Dat stuitte in de land- en tuinbouw op bezwaren.

In de praktijk kunnen bepaalde functies onder voorwaarden in aanmerking komen voor een kortere onderbreking als een arbeidscontract is afgelopen dan de minimale periode van zes maanden.

Daarmee wordt volgens de partijen bereikt dat oogst- en productiemedewerkers vaker bij hetzelfde bedrijf aan de slag kunnen. Dit sluit aan op de bestaande praktijk.

Seizoensarbeid

Het gaat hierbij om werkzaamheden voor een periode van maximaal negen maanden per jaar, die vanwege verschillende omstandigheden alleen seizoensmatig kunnen worden uitgevoerd. Deze functies zijn te vinden in de glastuinbouw, open teelten, tuinzaden en bloembollengroothandel.

In de nog af te sluiten cao's zullen de afspraken nog geëffectueerd moeten worden. Zo zijn er onderhandelingen gaande in de sectoren open teelten en glastuinbouw.

Asscher zei eerder dat hij hoopt dat andere sectoren met tijdelijke krachten ook tot een oplossing komen. Hij noemde deze overeenkomst een mooi voorbeeld waarbij een sector in het belang van iedereen ''verstandige'' afspraken maakt.