CO2-uitstoot energiesector blijft stabiel ondanks groei economie

De wereldeconomie is al twee jaar op rij gegroeid zonder dat bij de opwekking van energie meer van het broeikasgas CO2 vrijkwam. 

Bij de opwekking van energie kwam vorig jaar 32,1 miljard ton koolstofdioxide vrij, meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) woensdag.

Bij de opwekking van energie kwam vorig jaar 32,1 miljard ton koolstofdioxide vrij. Sinds 2013 is dit cijfer praktisch onveranderd. Elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen speelde hierin een belangrijke rol. Ondertussen groeide de wereldwijde economie in 2014 en 2015 met meer dan 3 procent per jaar.

In de ruim veertig jaar dat de IEA dit soort cijfers bijhoudt, was drie keer eerder sprake van stilstand of daling. In al die gevallen, in het begin van de jaren tachtig, 1992 en 2009, ging dat samen met wereldwijde economische teruggang.

Vervuilers

De twee grootste vervuilers, China en de Verenigde Staten, registreerden vorig jaar een daling. In China werd voor het tweede jaar op rij minder steenkool gebruikt bij de opwekking van elektriciteit. Vooral uit wind en water werd meer energie opgewekt.

In de Verenigde Staten vond een grote overschakeling plaats van kolen naar aardgas in de elektriciteitsproductie. In de meeste andere Aziatische opkomende economiën en het Midden-Oosten en in Europa steeg de uitstoot.

Contrast

De situatie in Nederland staat volgens Willem Wiskerke van Greenpeace in schril contrast met de wereldwijde ontwikkelingen.

''De uitstoot van CO2 nam in 2015 in Nederland juist sterk toe, veel harder dan de economische groei", verwees hij naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename komt vooral door de komst van drie grote nieuwe kolencentrales.

Lees meer over:

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie