De Nederlandse kantorenmarkt is het afgelopen jaar voorzichtig begonnen uit het dal te kruipen. Voor het eerst in jaren nam de vraag naar kantoorruimte toe en vlakte het aanbod juist iets af. 

Ook ging de huurprijs iets omhoog, constateert makelaarsvereniging NVM Business.

Aan het einde van het jaar stond 17,3 procent van de kantoorruimte leeg, tegenover 17,5 procent een jaar eerder. De afname kwam onder meer doordat steeds meer kantoren werden omgebouwd tot bijvoorbeeld woningen of winkels. Dat gold vooral voor kantoren in de steden. Het aandeel van minder aantrekkelijke kantoren die langer dan drie jaar leegstaan, nam toe met 5 procent.

De vraag naar kantoorruimte steeg afgelopen jaar na enkele jaren van daling met 5 procent. Vooral de grotere kantoorruimtes van 2.500 tot 10.000 vierkante meter waren weer in trek. De vraag naar kleinere kantoren bleef ongeveer gelijk.

Afnemers

Vooral de zakelijke dienstverleners en financiële instellingen zochten meer kantoorruimte. Bij overheden en ICT liep de behoefte nog verder terug.

Volgens de NVM is de stijging van de huurprijs een indicatie van de toenemende vraag naar kwalitatief betere kantoren. De grote steden in de Randstad profiteerden het meest van deze ontwikkeling, elders bleef de huurprijs gelijk.