Een recordaantal winkels loopt in 2016 een zeer hoog risico de komende jaren te verdwijnen.

In totaal gaat het om 20.625 panden, 14 procent van alle panden binnen de Nederlandse winkelgebieden, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van Locatus, een informatieleverancier op het gebied van detailhandel. Vorig jaar ging het om 13,5 procent en in 2014 nog om 10,9 procent.

"Concreet betekent dit dat dit jaar ongeveer 30 procent van deze panden leeg komt te staan", zegt directeur Gerard Zandbergen tegen NU.nl. "Het komende jaar zal het om ongeveer 12.500 winkels gaan, iets meer dan vorig jaar."

Van de ondernemers die drie jaar geleden een zeer hoog-risicoprofiel hadden, is inmiddels meer dan de helft gestopt.  

De komende jaren zal het aantal winkels echter "niet dramatisch, maar slechts met enkele procenten afnemen", voorspelt Locatus.

Besmettingsgevaar

Ondernemers die een zeer hoog risico lopen om hun zaak op te doeken, hebben vaak te maken met een hoge leegstand om hen heen. Er is in dat geval sprake van besmettingsgevaar.

"Het is net een virus. Als de leegstand toeneemt, is dat besmettelijk voor zittende ondernemers, die geconfronteerd worden met een daling van het aantal passanten", verklaart Zandbergen. "De meeste winkeliers wachten te lang voordat zij actie ondernemen."

In regionaal opzicht brengen de winkelgebieden in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland het er goed vanaf. In Limburg, Drenthe en Overijssel zitten daarentegen veel knelpunten. Binnensteden hebben het gezondste profiel, waarbij de stadscentra van Amsterdam en Utrecht er in positieve zin uit springen.

Uit de analyse van Locatus blijkt verder dat er het afgelopen jaar meer dan twaalfduizend starters bij zijn gekomen. Onder deze nieuwkomers in de detailhandel bevinden zich veel zelfstandigen. "Dit komt doordat veel ketens zich terugtrekken en minder locaties hebben, ook door e-commerce", zegt Zandbergen.