Het aandeel trucks uit Midden- en Oost-Europa dat wordt ingezet bij het vervoer van vracht vanuit en naar Nederland groeit gestaag.

In 2014 was dit bij ruim 15 procent van de goederen die over de weg de grens passeerden het geval. In 2006 was dit nog 6 procent, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag weten. Polen is goed voor meer dan de helft van deze vracht.

In 2014 werd in totaal 182 miljoen ton aan goederen Nederland in- of uitgevoerd over de weg. Sinds 2010 schommelt deze hoeveelheid rond de 180 miljoen ton. In die periode groeide de vracht die door Midden- en Oost-Europese vrachtwagens werd vervoerd van 20 tot 28 miljoen ton.

Vervoer van Nederland naar het westen en noorden van Europa, vindt het meest plaats met behulp van Nederlandse voertuigen.

Zowel buitenlandse als Nederlandse trucks rijden vanuit Nederland het vaakst naar Duitsland. Nederlandse vrachtauto's namen op dit traject in 2014 nog 63 procent voor hun rekening, tegenover 70 procent in 2006.