Een op de tien Nederlandse bedrijven met tien of meer werknemers is een snelle groeier. Bij deze bedrijven is het aantal werknemers tussen 2011 en 2014 jaarlijks gemiddeld met 21 procent toegenomen.

In totaal vielen in 2014 bijna zesduizend ondernemingen in deze categorie, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag in de internationaliseringsmonitor.

Het aantal snelgroeiende bedrijven is ten opzichte van 2010 afgenomen met zo’n 8 procent, hoewel het aandeel in verhouding tot het aantal overlevende ondernemingen gelijk is gebleven.

Het aantal werknemers bij de snelgroeiende bedrijven is tussen 2011 en 2014 in totaal met ruim 286.000 toegenomen. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de overname van een andere onderneming, waarbij de werknemers vaak meekomen.

Snelle groeiers zijn vooral te vinden binnen de handel, de zakelijke dienstverlening, de verhuur en de industrie. In de sector vervoer en opslag en de bouwnijverheid zijn daarentegen maar weinig snelle groeiers te bespeuren.