Voor 553.000 mensen is het inkomen dat zij als zzp'er vergaren een bijverdienste. Het grootste deel van hun inkomen bestaat uit loon, pensioen of een uitkering. 

Vooral werknemers klusten in 2014 bij als zelfstandige zonder personeel, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend. In totaal werkten er ruim 1,35 miljoen mensen als zzp'er. 

Van de ruim 6,1 miljoen werknemers in 2014 waren er 324.000 ook als zzp'er aan het werk. Daarmee verdienden ze gemiddeld bijna 4.500 euro bij. 

Iets meer dan 137.000 van de bijna drie miljoen gepensioneerden in Nederland spekten hun pensioen met gemiddeld bijna 6.000 euro aan zzp-inkomsten, terwijl 53.000 uitkeringsontvangers gemiddeld bijna 2.000 euro bij elkaar scharrelden als zelfstandige. 

Ruim 508.000 zzp'ers haalden in 2014 alleen een inkomen uit het ondernemerschap. Hiermee verdienden ze gemiddeld 36.000 euro bruto.

Loon

Voor ongeveer 288.000 zzp'ers geldt dat het ondernemersinkomen weliswaar de voornaamste bron van inkomsten is, maar zij hebben daarnaast nog inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering.

Zzp'ers met een pensioen als neveninkomen ontvingen hiermee gemiddeld ruim 10.000 euro, naast hun inkomen uit ondernemerschap van bijna 32.000 euro. Bijverdiensten uit loon bedroegen gemiddeld 7.500 euro en neveninkomsten uit een uitkering zo’n 2.300 euro.