Het aantal bedrijven in Nederland is in 2015 met bijna vijf procent toegenomen tot ruim anderhalf miljoen.

Er kwamen vorig jaar 163.000 nieuwe bedrijven bij, terwijl bijna 100.000 ondernemingen de deuren definitief sloten. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

Vooral het aantal kleine ondernemingen nam toe. Eenmanszaken vormen het overgrote deel (1,2 miljoen) van de Nederlandse bedrijven. Bijna een kwart van alle bedrijven is actief in de zakelijke dienstverlening. Dat is wat betreft bedrijvenaantal de grootste sector.

Het aantal bedrijven in Nederland nam vorig jaar in elk kwartaal toe. Aan het begin van het derde kwartaal waren het er voor het eerst meer dan anderhalf miljoen. Met name in de zorg was sprake van een flinke aanwas.

Uit de cijfers kan volgens het CBS niet worden afgeleid of dit komt door nieuwe wetgeving die vorig jaar van kracht werd.