ABN Amro is begonnen met het actief terugbetalen van ondernemers die een rentederivaat bij de bank hadden aangeschaft. 

Het gaat om de opslag op de rente, die leidde tot extra en onvoorziene kosten, zo blijkt maandag uit een brief van het advocatenkantoor van ABN Amro die RTLZ heeft ingezien.

Uit de brief zou blijken dat ABN Amro inmiddels "proactief" gedupeerde ondernemers terugbetaalt. Volgens jurist Pieter Lijesen van de Stichting Renteswapschadeclaim is er sprake van een doorbraak en lopen de kosten in de "honderden miljoenen voor ABN Amro alleen al".  Volgens een woordvoerder van de bank is dat overdreven. Hoe groot de schade dan wel is, is onduidelijk.  

Afdekken

Ondernemers schaften bij ABN Amro een rentederivaat aan om renteschommelingen af te dekken. Volgens de bank gaat het om zesduizend dossiers van 4.500 klanten.

Zo'n rentederivaat pakte nadelig uit doordat de rente sterk daalde. Hierdoor moesten kopers soms flink bijbetalen. Bovendien waren er allerlei voorwaarden ingebouwd waar ondernemers niet van op de hoogte waren, zoals een tussentijdse renteopslag.

Het gerechtshof van Amsterdam gaf een ondernemer in november gelijk in een zaak die deze tegen ABN Amro had aangespannen vanwege de rentederivaten.

Meerdere banken zijn niet zorgvuldig genoeg omgegaan met rentederivaten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de banken opdracht gegeven om alle dossiers opnieuw te bekijken. Zo moet duidelijk worden om hoeveel ondernemers het gaat en hoe dat gecompenseerd moet worden.

Boete

Eind oktober, nog net voor de beursgang van ABN Amro, heeft de bank van de AFM een boete gekregen van 2 miljoen euro voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb).

De toezichthouder kan hierdoor niet goed beoordelen in hoeverre de bank de wet- en regelgeving heeft nageleefd.