Thuiszorgorganisatie Vérian bevestigt dat het bedrijf honderden mensen moet ontslaan. Naar eigen zeggen heeft de organisatie te veel mensen met een te hoog loon in dienst.

Vérian stopt met het verlenen van huishoudelijke zorg in tien gemeenten, maakt het bedrijf vrijdag bekend. Daarbij komen 537 mensen op straat te staan.

In Apeldoorn (346), Beuningen (67) en Ermelo (31) verliezen de meeste mensen hun baan. Ook in Harderwijk, Mook, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Elburg en Zwolle stopt de huishoudelijke zorg van Vérian.

De betreffende medewerkers zijn geïnformeerd over de reoganisatie. Zij hebben hulp bij het vinden van een nieuwe baan aangeboden gekregen.

"Vérian heeft intensief contact met andere zorgaanbieders om de zorg rond medewerkers en cliënten te borgen. Uiteraard zoeken we naar mogelijkheden om de klant-medewerkercombinaties intact te houden." 

In Apeldoorn zouden de gesprekken daarover in vergevorderd stadium zijn.

Tarieven

Vérian zegt er alles aan te hebben gedaan om de problemen bij het onderdeel huishoudelijke zorg op te lossen. "Dit heeft echter niet het noodzakelijke resultaat opgeleverd", aldus Vérian.

De tarieven die Vérian van de gemeenten ontvangt, zouden niet toereikend meer zijn. "De gesprekken die zijn gevoerd met de gemeenten hierover hebben niet tot een aanpassing van de tarieven geleid. Daarom is een besluit om te stoppen onvermijdelijk geworden. Een beslissing die we zeer betreuren."

In Apeldoorn, Mook en Beuningen stopt de huishoudelijke dienst per 1 juni. In de andere gemeenten een maand later. Vérian blijft andere soorten zorg, zoals verpleging en verzorging, in de genoemde gemeenten verlenen. In totaal zijn er zo'n 3.300 mensen in dienst bij Vérian.

Naar bericht

Staatssecretaris Martin van Rijn noemde de ontslagronde vrijdagmiddag "een naar bericht". Betrokken vakbonden reageren geschokt. 

Volgens FNV Zorg & Welzijn is het onnodig dat er banen verdwijnen bij thuiszorgorganisaties, omdat er vorig jaar 300 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen voor de huishoudelijke verzorging.

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor mensen met relatief lichte zorgvragen die thuis kunnen blijven wonen. In gesprekken wordt bepaald welke zorg en hoeveel zorg iemand nodig heeft. De gemeente koopt de zorg daarna in tegen zelf vastgestelde tarieven.

In de praktijk betekent dit dat medewerkers die eerst complexere zorg verleenden, nu een goedkopere vorm van thuishulp moeten leveren. Maar de mensen die al in dienst waren, worden betaald volgens eerder gesloten arbeidsovereenkomsten. Ze zijn daardoor relatief te duur voor de taken die ze nu verrichten.

TSN, de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, verlaagde daarom de eigen uurlonen met 20 tot 30 procent. Maar de rechter stak hier een stokje voor.

TSN vroeg daarop uitstel van betaling aan. De organisatie heeft de salarisverlaging inmiddels teruggedraaid en werkt aan een overname door Buurtzorg.