Verouderde regelgeving staat een bloeiende technologische vernieuwing van de financiële dienstverlening in de weg. 

Onderzoek van onder meer Rabobank en ING wijst uit dat in Nederland hierover ook nog onvoldoende kennis bestaat bij toezichthouders. Verder zou sprake zijn van een gebrekkige samenwerking tussen startups, gevestigde partijen en de overheid.

De onderzoekers gaan ervan uit dat de opkomst van crowdfunding en andere vernieuwingen de financiële sector drastisch veranderen. Ze roepen politiek Den Haag op om regelgeving en toezicht aan deze ontwikkelingen aan te passen. Nu gelden voor zogeheten fintech-initiatieven vaak nog dezelfde eisen als voor traditionele instellingen.

De studie is uitgevoerd door de twee banken samen met belangenorganisatie Holland Fintech en adviesbureau Roland Berger. 

Meer

"Nederland heeft de mogelijkheid om leidend te zijn in FinTech", zegt oprichter Don Ginsel van Holland Fintech. "Om te volgen, dient Nederland in elk geval de regelgeving aan te passen conform onze buurlanden. Wil Nederland leider worden, dan is er meer nodig."

Ze wijzen erop dat de vernieuwingen zeer breed toepasbaar zijn, bijvoorbeeld door in de gezondheidszorg betaalstromen te versimpelen of in de juridische dienstverlening, waar computers contracten kunnen opstellen.

AFM

Toezichthouder AFM komt de sector alvast wat tegemoet. De waakhond kondigde donderdag nieuwe voorschriften aan op het gebied van crowdfunding. Met het oog op vermindering van onnodige administratieve lasten past de AFM onder meer een bepaalde investeerderstoets op enkele onderdelen aan.

Uit de studie blijkt overigens ook dat Nederland een goede digitale infrastructuur heeft, net als een financieel aantrekkelijk vestigingsklimaat en betaalbare salarissen en kantoren.

De Nederlandsche Bank (DNB) liet weten te gaan onderzoeken in hoeverre de verlening van vergunningen drempels opwerpt. De centrale bank denkt dat de technologische vernieuwingen voor meer concurrentie in de financiële sector kunnen zorgen. Dat kan leiden tot meer keuzemogelijkheden voor consumenten, maar ook druk zetten op bestaande verdienmodellen.