Branchevereniging voor de thuiszorg BTN maakt bezwaar tegen de hulp die Buurtzorg krijgt bij een mogelijke overname van het noodlijdende TSN. Dit zou de concurrentie kunnen verstoren.

BTN heeft de Autoriteit Consument en Markt gevraagd om de overnameplannen te bekijken, meldt de organisatie. De organisatie vreest dat die kunnen leiden tot onrechtmatige staatssteun, marktverstoring en concurrentievervalsing.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt onder auspiciën van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een akkoord met Buurtzorg.

Deze organisatie wil de activiteiten van TSN mogelijk na een faillissement overnemen. Dit moet ertoe leiden dat de cliënten van TSN zorg blijven krijgen en dat een deel van de werknemers aan het werk kan blijven.

Verstoring

Het stoort BTN dat één partij overheidsbudget krijgt om een concurrerende thuiszorgorganisatie op te richten. Ook vindt de organisatie het niet goed dat voormalige medewerkers van TSN tegen slechtere arbeidsvoorwaarden weer verder kunnen werken.

"Door met overheidssteun een nieuwe organisatie in de gelegenheid te stellen te gaan concurreren met andere aanbieders is een directe verstoring van de markt", meent BTN.

Bestaande thuiszorgorganisaties zouden moeilijk kunnen concurreren, doordat zij vanwege eerder gesloten contracten relatief dure krachten hebben. "De aanbieders die de cao-afspraken volgen, worden geconfronteerd met partijen die onder de kostprijs gaan werken. En dit lijkt nu ook voor Buurtzorg mogelijk gemaakt te worden", zegt de organisatie.

Problemen

"Uiteraard is BTN blij met elke baan die in de zo belangrijke thuiszorg wordt gerealiseerd, maar niet als daardoor andere organisaties verder in de problemen geraken." Volgens de brancheorganisatie zouden gemeenten geen aparte afspraken mogen maken met een op deze manier gesteunde partij.

TSN kreeg afgelopen november uitstel van betaling. De organisatie kwam in acute problemen doordat een rechter TSN verbood om de uurlonen te verlagen. Ruim elfduizend banen staan op de tocht. TSN levert zorg aan meer dan veertigduizend cliënten.