Werkgevers stellen regelmatig gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren, ondanks een verbod daarop. De commissie die daarop toeziet, roept werkgevers op om hun formulieren aan te passen.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) stelt dat op basis van een inventarisatie van vooral online formulieren, meldt de Sociaal-Economische Raad (SER) dinsdag. De CKA is een commissie van de SER. 

Het stellen van vragen over de gezondheid van een sollicitant druist in tegen de Wet op medische keuringen. Alleen bedrijfsartsen mogen dergelijke vragen stellen en ook alleen als het gaat om functies die een risico opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de medewerker of anderen.

"De indruk is dat dit regelmatig het geval is in sectoren waar online contact tussen werkgevers en sollicitanten gebruikelijk is. De CKA gaat ervan uit dat dit met onbekendheid met de wet te maken heeft", aldus de SER.

Sollicitanten kunnen het op de sites van het CKA melden als zij gezondheidsvragen voorgeschoteld krijgen. CKA zal de betreffende werkgevers dan op de wet wijzen.