ABN Amro voorspelt groeispurt Nederlandse economie

De Nederlandse economie maakt mogelijk in 2016 en 2017 een groeispurt door. De economie groeit naar verwachting dit en volgend jaar rond of boven de 2 procent.

Die verwachting spreekt het economisch bureau van ABN Amro uit in een donderdag gepubliceerd rapport.

De bank benadrukt dat de toename in particuliere consumptie van om en nabij de 2 procent "de hoogste in jaren" is. "Nu de investeringen en consumptie toenemen, is er weer groei in alle sectoren", schetst de bank.

ABN Amro voorspelt voor de meeste sectoren een periode van vier jaar met onafgebroken groei.

Consumptie

"In recente jaren leunde de Nederlandse economie sterk op de uitvoer. Maar voor het eerst sinds jaren leverden de export, investeringen én consumptie allemaal een bijdrage aan de groei", schrijven de economen over 2015.

"In 2016 en 2017 denken wij dat de Nederlandse economie ook boven de 2 procent kan groeien. Het beschikbare inkomen zal - mede door lastenverlichting - meer toenemen dan in 2015. Ook de investeringen en export zullen blijven groeien."

De verdere groei die de bank verwacht, hangt samen met een inhaalvraag en stimulerende factoren zoals een lage rentestand, een goedkopere euro en lagere energieprijzen.

Risico's

De belangrijkste risico's voor de Nederlandse economie liggen volgens de bank vooral in het buitenland. "Een harde landing van de Chinese economie zou zeker schadelijk zijn." Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de directe export, maar ook voor Nederlandse bedrijven die onderdelen leveren aan buitenlandse ondernemingen die eindproducten naar China exporteren.

Daarnaast kampen meer opkomende economieën met tegenvallende groeicijfers. "Een lagere groei van de wereldhandel is niet gunstig voor de open Nederlandse economie, die sterk afhankelijk is van de export."

Zakelijke dienstverlening

De zakelijke dienstverlening groeit naar verwachting het hardst in 2016 en 2017. De bank gaat voor beide jaren uit van een groei van 5 procent. Ook de sector technologie, media en telecom (TMT) en de bouwsector groeien met respectievelijk 4,5 procent en 4 procent hard.

De zakelijke diensverlening en TMT-sector groeien vanwege het verbeterde investeringsklimaat. Daarnaast profiteert TMT ook van de digitale transformatie die veel bedrijven doormaken. De bouw groeit door het aantrekken van de woningmarkt.

Alleen de autoretailsector zal naar verwachting in 2016 niet groeien. Voor 2017 wordt een bescheiden groei van 1 procent verwacht. "Door een minder gunstig fiscaal beleid voor auto's in 2016 zijn de verkopen van auto's namelijk naar voren gehaald."

Lees meer over:

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie