Nederland is in fiscaal opzicht opnieuw minder aantrekkelijk geworden als vestigingsland, in tegenstelling tot de ons omringende landen. 

Nederland zakt steeds verder weg op de wereldwijde ranglijst die accountantsorganisatie PwC en de Wereldbank jaarlijks opstellen, zo valt maandag te lezen in het rapport Paying Taxes 2016. 

De lijst geeft een indicatie van de belastingdruk waar ondernemers in 189 landen mee te maken hebben. Nederland is gedaald van plek 23 naar 26. 

De belastingdruk voor werkgevers in Nederland is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, doordat de premies voor werknemersverzekeringen hoger uitvallen. Hierdoor stijgt de totale belastingdruk naar 41 procent, tegenover 39 procent in 2015. 

Volgens voorzitter van de belastingpraktijk bij PwC Sytso Boonstra raakt Nederland zijn uitstekende uitgangspositie steeds meer kwijt. 

Vastgelopen

Ook de politieke discussie over het Belastingplan 2016 is volgens Boonstra een teken aan de wand. "Ons belastingstelsel is helemaal vastgelopen. De Belastingdienst kan het allemaal niet meer aan. We zijn toe aan een grondige herziening van ons stelsel, maar daar is blijkbaar geen politieke draagkracht voor."

Boonstra vindt het goed dat er gesproken wordt over belastingontwijking. "Het is terecht dat er een maatschappelijk debat wordt gevoerd over de fiscale strategie van grote ondernemingen. Maar tegelijkertijd moeten we onder ogen zien dat het vestigingsklimaat zienderogen verslechtert."

In de Europese top tien staan Ierland, Denemarken en Luxemburg bovenaan. Nederland neemt hierin de negende plaats in.